Stærbo Konservering

Konservering og restaurering

CV

2020: Freelance konservator for Spaabæk Konservering. Arbejde med restaurering og konservering af bemalet interiør på Carlsberg Akademi.
2016: Stifter Stærbo Konservering
2016 – nu: Freelance konservator hos Københavns Konservator. Arbejde med farvearkæologiske undersøgelser og bevaring af bemalede overflader i historiske ejendomme.
Sommer 2016 – nu: Freelance konservator hos Akanthus Stenkonservering. Konservering og restaurering af sten og puds. Som eksempel restaurering af soklen på Salys rytterstatue af Frederik V. på Amalienborg Slotsplads.
2014-2020: Freelance konserveringstekniker på Ny Carlsberg Glyptotek. Arbejdet omfatter registrering og konservering af skulptur, samt samlingspleje. 
2014: Restaurering og konservering af Solennitetssalen på Københavns Universitet for Bo Kierkegaard APS.